Blessure preventie

blessure

Een groot aantal mensen die te kampen hebben met spierproblemen, komen na behandeling door hun arts van hun klachten af. Na een vooraf vastgesteld aantal behandelsessies zijn de meeste klachten opgelost en de patiënt is weer pijnvrij. Helaas keert in een aantal gevallen de klacht weer terug.

Blessurepreventie is problemen voorkomen

Bij blessurepreventie is het de bedoeling, om door regelmatige preventieve massages te voorkomen wordt dat de klachten terugkeren. Bij deze massage, wordt niet alleen ‘de pijnplek’ gemasseerd maar ook een groot deel van het omliggende weefsel. Tapen en bandageren behoren ook tot de mogelijkheden bij blessure preventie.

Meer weten over blessure preventie?

Bel: 06 – 236 34 970  of mail naar: info@massagepraktijkgroenevelt.nl